Qysh me shmangë përsëritjen e gabimeve?

1.Në mënyrë që të mund të shmangi përsëritjen e gabimeve, ju duhet të identifikoni sjelljet që duhet të ndryshoni.

woman with thought bubble on chalk board

2.Në momentin që qëllimi juaj është të ndaloni përsëritjen e ndonjë sjelljeje të caktuar, ju duhet të zëvendësoni atë sjellje me një të re.

Nëse nuk krijoni sjellje të re, është më e lehtë ti riktheheni sjelljes së kaluar.

gabime-2

3.Gjatë kohës që mësoni nga gabimet, duhet të fokusoheni edhe në gjërat që i keni bërë në mënyrën e duhur.

Duke u fokusuar në gjërat e duhura, ju do të ndiheni më mirë për arritjet tuaja dhe do të motivoheni më shumë për të mënjanuar gabimet.

gabime-3

Qysh me largu depresionin gjatë dimrit?

Qysh me u liru nga stresi?