Qysh me i pastru pikturat e vajit?

1.Gjatë kalimit të kohës, në pikturë me ngjyra të vajit mbledhet pluhur i cili mund të largohet në mënyrë të thjeshtë, por me shumë kujdes.

piktur-1

2.Marrim disa shkopinjë për vesh, dhe i lagim shumë pak me ujë duke shtrydhur tepricën e ujit që të mënjanohet dëmtimi  i pikturës.

piktur-2

3.Në lëvizje poshtë-lart fërkoni butësisht dhe me shumë kujdes gjithë sipërfaqen e pikturës që të largohet pluhuri.

piktur-3

Qysh me maru Pankarte Proteste me mjete te zyres?

Qysh me kriju flamura të vegjël?