Qysh me i pastru njollat në tepih?

Ekzistojnë pastrues tepihu të gatshëm që thuhet se largojnë njollat, mirëpo shumica nga ato nuk janë plotësisht efektive.

Krema për rrojë është zgjidhje për largimin e njollave.

1.Menjëherë sapo të jetë bërë njolla, me anë të një leckeje mundoni të thithni papastërtinë.

2.Aplikoni kremën për rrojë direkt në njollë.

3.Me anë të gishtërinjëve fërkoni njollën në mënyrë që krema të depërtojë në fibrat e tepihut.

4.Pastroni me një leckë të pastër.

 

Qysh me largu mykun nga lavatriqja?

Qysh me ditë çfarë i dëmton trëndafilat?