Qysh me shtu jetëgjatësinë e baterisë në telefon?

1.Hapi i parë për të ruajtur baterinë në telefon është ulja e ndriqimit të ekranit.

bateri 5

2.Opcionin e errësimit të ekranit vendoseni në 15 sekonda, në vend të 1 minuti i cili është automatikisht.

bateri 1

3.Qkyqeni Bluetoothin.

bateri 2

4.Çaktivizoni njoftimet që ju vijnë nga rrjetet sociale.

bateri 3

5.Çaktivizoni “check-ins” automatike nëpër rrjetet sociale, pasi ato aktivizojnë GPS-in dhe konsumojnë bateri.

Qysh me kriju restore në iPhone?