Qysh me regjistru Shoqëri Aksionare, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, ose Kompani të huaj?

Qysh me u bo shitës i mirë?

Fleteparaqitja per regjistrim fillestar si dhe per ndryshimin në Shoqëritë Aksionare, Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar ose Kompani e huaj.

  •  Marreveshja per perfshirje,
  •  Statuti,
  •  Kontrata per qirane (kompanite e huaja),
  •  Leja e njoftimit ose pasaporta,
  •  Taksa e paguar ne llogari te Zyres se regjistrimit.

(Kjo vlene vetem per Kosove)

 

Qysh me u bë femër e suksesshme?

Qysh me folë pa pare?