Qysh me regjistru Biznes Individual apo Ortakëri?

Qysh-Me-Ditë-Kur-Duhet-ta-Leni-Punën4

Fletëparaqitja për regjistrimin e biznesit individual apo ortakëri

  •  Kontrata për qiranë- kur themeluesi nuk posedon pronë apo është qytetar jo rezident i Kosovës,
  •  Leja e njoftimit apo pasaporta,
  •  Pagesa e taksës për regjistrim në vlerë prej 5 euro në dobi të Zyrës së Regjistrimit.
  •  Për Ri-regjistrim aplikanti duhet pasur edhe certifikatën (origjinalin) për regjistrimin e përkohshëm të biznesit; Rregullorja e UNMIK-it nr. 2000/8.

(Kjo vlene vetem per Kosove)

  • DoXX

    a bon me dit a duhet me shku nprishtin, a e ka qdo komun zyren e vet?

Qysh me u bë femër e suksesshme?

Qysh me folë pa pare?