Qysh me parandalu rënien e pullave në këmishë?

Shpeshherë kur nuk kemi shumë kohë për tu bërë gati apo për të menduar se qfarë të veshim, na ndodh të vërejmë se ndonjë pullë në këmishë është gati duke rënë.

Për raste në rrethana të tilla që nuk kemi kohë ta qepim pullën, aplikojmë në perin e pullës llak për thonjë pa ngjyrë.

Llaku i thonjëve pa ngjyrë do të ndihmoj në forcimin e perit dhe ai nuk do të shkëputet për një kohë të caktuar, derisa të keni mundësi ta qepni atë.

kemishe 1