Qysh me mënjanu nervozën?

1.Pranoni faktin nëse nuk mund ta ndryshoni atë.

Disa persona kanë vështirësi të mos kontrollojnë qdo aspekt të jetës së tyre, dhe kjo ju shkakton nervozë të shumëfishtë.

nervoz 1

2.Fokusohuni në të tashmen në vend që të jetoni në kujtime të kaluarës apo në paramendime të së ardhmes.

nervoz 3

3.Praktikoni të ndiheni komod në situata që ju bëjnë të ndiheni nervoz.

Normalisht që nuk mund të mënjanoni secilin problem, por duke praktikuar të ndiheni komod në situata të vështira mund ti qetësoni nervat.

nervoz 2

4.Përgaditni veten për ditë të mira dhe të këqija.

Edhe nëse i praktikoni të gjithë hapat për të mënjanuar nervozën, ndonjëherë do të ketë ditë që nuk do të mund të parandaloni nervozën.

nervoz 4

Qysh me largu depresionin gjatë dimrit?

Qysh me u liru nga stresi?