Qysh Me Menaxhu Kohën?

Gjithmonë ankohemi që nuk na mjafton koha t’i bëjme gjërat që dëshirojmë. Por nuk do të ankoheshim nëse mësojmë se qysh me menaxhu kohën. Nëse dëshironi që të shfrytëzoni më mire kohën dhe eventualisht të përmirësoni kualitetin e jetës ju duhet të shtoni ca parime, aftësi, vegla, dhe sisteme që fuksionojnë në të mirën tuaj. Menaxhimi i kohës ndihmon edhe në menaxhimin e stresit. Mund të filloni zhvillimin e aftësive për menaxhimin e kohës duke ndjekur këta hapa:

Qysh Me Menaxhu Kohën

  • Krijoni një listë të gjërave që duhet të beni (to-do list) dhe prioretizoni ato. Për të organizuar veten shënoni gjërat që duhet të bëni. Kjo ju ndihmon të kontrolloni punët që keni bërë dhe që duhet t’i bëni. Mund edhe të shtoni kategori të punëve dhe në to t’i vendosni detyrat duke i prioretizuar qoftë në mënyrë alfabetike apo sipas rëndësisë.
  • Planifikoni çdo javë. Filloni javën me një plan të punëve që duhet bërë. Kushtojani 15-30 minuta kohë që të përpiloni listën dhe do të ju ndihmoj që të jeni më produktiv gjatë javës. Poashtu është mire që të mbani ndonjë fletore apo inçizues dixhital me vete, që të ruani çfarëdo ideje që ju bie ndërmend çfarëdo momenti. Në këtë mënyrë do të kuptoni gjërat që me të vërtetë kanë rëndësi për ju në këtë pikë.
  • Mësoni të rrefuzoni. Nëse pranoni çfarëdo detyre që ju ipet do të ju nevojitet gjithmonë më shumë kohë për t’a përfunduar, andaj mësoni të thuani jo kërkesave që kanë prioritet të ulët. Kështu që para se të thuani po, pasi që mund të ju konsumoj kohë për punët tjera të parapara të rëndësisë më të madhe.
  • Hiqni dorë. Lërini punët apo aktivitetet të cilat nuk ju nevojiten më. Duke bërë këtë do të fitoni më shumë kohë që të fokusoheni në aktivitete më të vlefshme.
  • Zhvilloni shprehi më të mire. Shprehitë që ju bëjnë kontra-produktiv, që sabotojnë qëllimet tuaja, dhe bllokojnë rrugën drejt suksesit duhet të largohen nga jeta juaj. Largoni një nga një dhe do të shihni rezultatet.
  • Mos u bëni hero. Edhe nëse jeni shumë zemërgjerë, keni parasysh që po i bëni të tjerët dembela duke kryer punën e tyre. Përqendrohuni në detyrat dhe qëllimet tua, dhe mesoni – jo ndihmoni – të tjerët t’i bëjnë detyrat e veta.
  • Jepni maksimumin – vetëm kur duhet. Mësoni të dalloni detyrat që me të vërtetë kanë nevojë për vëmendjen tuaj maksimale me detyrat që thjeshtë kanë nevojë të përfundohen. Stërmundimi në detyra jo aq të veçanta do të ju harxhoj për punët tjera më me vlerë.

Pra, çelësi i aftësisë për menaxhimin e kohës është që  të mos stërngarkoheni me punët që ju servohen. Krijimi i një rutine të qëndrueshme dhe eliminimi i pengesave eventualisht do të ju jap më shumë kohë.

GEW-QM-Banner

Qysh me u bë femër e suksesshme?

Qysh me folë pa pare?