Qysh me mat pulsin?

1

Hapi 1 
Pulsin mund ta masni në arterien Temporale (në kokë).

2

Hapi 2
Në arterien Carotis (në qafë).

3

Hapi 3
Në arterien Radialis (në dorë).

4

Hapi 4
Në arterien Femoralis (në këmbë).

5

Hapi 5
Në arterien Dorsalis Pedis (në pjesën e përparme të këmbës).

Hapi 6
Numroni rrahjet për minutë.

Hapi 7
Nëse keni 60-100 rrahje për minutë atëherë keni puls normal.

Qysh me i ditë shenjat paralajmëruese të atakut kardiak?

Qysh me luftu alergjinë në mënyrë natyrale?