Qysh me marr Passcard?

Passcard është kartele studentore, e vetmja në Kosovë përmes të cilës studentët kosovarë fitojnë zbritje në mbi 100 pika të shitjes respektivisht mbi 80 biznese në tërë territorin e Kosovës, duke përfshirë kategori të ndryshme si Ushqim, Veshmbathje, Aktivitete sportive, Kulturë, Shëndetësi, Edukim, Estetike, Teknologji, Telekomunikim etj. Zbritjet janë të pa limituara në kohë dhe ekskluzive vetëm për studentët të cilët posedojnë kartelën Passcard.

Passcard ka për qëllim lehtësimin e jetës studentore në Kosovë duke liruar atë deri 30%. Aplikimin për kartelë dhe njoftimin rreth zbritjet te cilat ofrohen mund ta bëni përmes ueb faqës

www.passcard-ks.com.

Screen Shot 2014-10-21 at 10.38.12

Prandaj më poshtë mund ta shihni udhëzimin se qysh me u regjistru, apliku dhe përdor Kartelën e vetme studentore Passcard.

1. REGJISTRIMI:

1.1 Hyni ne ueb faqen e Passcard www.passcard-ks.com:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.41.27

1.2 Regjistrohuni përmes llogarive tuaja ekzistuese në Facebook, Google, apo Twitter:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.42.13

1.3 Apo regjistrohuni me email:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.42.56

1.4 Mbushni të dhënat e kërkuara dhe regjistrohuni:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.43.31

1.5 Verifikoni llogarinë përmes linkut të dërguar në email-in me të cilin jeni regjistruar:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.44.10

1.6 Kyçuni dhe shijoni zbritjet:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.44.43

2. APLIKIMI:

2.1 Kyçuni në llogarinë tuaj të hapur në ueb site www.passcard-ks.com, shtypni My Passcard, apo Apliko:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.45.14

2.2 Nëse shtyp My Pasccard zgjedh Apliko për Passcard

Screen Shot 2014-10-21 at 10.45.40

2.3 Mbush formularin për të dhënat personale:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.46.09

2.4 Ngarko foton personale specifikacioneve të treguara në ueb faqe, e cila do jetë foto e Passcard suaj:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.46.38

2.5 Mbush formularin për të dhënat rreth shkollimit:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.47.06

2.6 Ngarko foton e ndonjë dokumenti (Index/ID studentore) e cila vërteton statusin tuaj te studentit, sipas specifikacioneve të treguara në ueb faqe:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.47.37

2.7 Shtyp Apliko për Passcard:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.48.03

2.8 Pranoni emailin e konfirmimit të aplikimit së bashku me informacionet rreth pagesës:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.48.34

3. PËRDORIMI:

3.1 Pasi te pajiseni me Passcard:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.49.04

3.2 Vizitoni ueb faqën www.passcard-ks.com:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.49.32

3.3 Gjeni zbritjet duke i filtruar në bazë të Kategorisë:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.50.00

3.4 Apo gjeni zbritjet në bazë të qyteteve:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.50.40

3.5 Gjeni pikat e shitjeve të bizneseve tek Harta:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.51.04

3.6 Kur i vizitoni pikat e shitjes gjeni stickerin me zbritjen e ofruar nga biznesi përkatës të vendosur në hyrje të lokalit:

Screen Shot 2014-10-21 at 10.51.41

Qysh me largu ngjitësin nga lëkura?

Qysh me i ditë ushqimet që përmirësojnë tretjen?