Qysh me llogaritë këstin e kredisë në Android?

1.Instalimi i aplikacionit:

Hyni në Play Store kërkoni aplikacionin “Kalkulatori i Kredive” dhe e instaloni, (instalimin mund ta bëni duke klikuar në linkun https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dk.kalkulatori) dhe pastaj në INSTALL.

2.Kalkulimi i këstit të kredisë:

 • Hapeni aplikacionin “Kalkulatori i Kredive

  • Në fushën Vlera e Kredisë shkruani vlerën të cilën dëshironi ta merrni;
  • Në fushën Interesishkruani interesin të cilin iu ofron banka;
  • Në fushën Numri i Muajve shkruani kohëzgjatjen e kredisë në muaj;
  • Pas plotësimit të të gjitha fushave klikoni në butonin “Kalkulo”.

3.Plani i Amortizimit

Pasi të keni kalkuluar këstin e kredisë klikoni në linkun me ngjyrë të kuqe “Plani i Amortizimit” dhe në ekran do të shfaqet Plani i Amortizimit duke u bazuar në të dhënat që i keni futur më herët në fushat e kërkuara.

 

 • Vali

  Si mund ta gjej koeficientin e kredis per intres ne hapin e parë ?

  • Vali

   Si mund ta gje koeficintin e kredis per interes ne hapin e parë

 • Vali

  Qysh llgaritet koeficienti i kredis per intres

Qysh me u bë femër e suksesshme?

Qysh me folë pa pare?