Qysh Me Kriju 'Signature' per nje E-mail?

Ne Microsoft Outlook mund te krijoni signature e cila do ti bashkangjitet qdo emaili qe shkruani.

Hapeni programin Microsoft Outlook.

Ne pjesen e siperme te dritares klikoni butonin Office Button.

Klikoni butonin Options

Ne pjesen e majte zgjedhni opcionin Mail.

Shkoni te seksioni Compose messages dhe klikoni butonin Signatures.

Klikoni butonin New.

Ne dialogun e shfaqur New Signature shkruani emrin e signature, dhe klikoni OK.

Ne anen e djathte te opcioni E-mail account nga menyja renese zgjedhni emalin tuaj.

Ne hapesiren Edit Signature shkruani signaturen tuaj.

Klikoni Ok per te perfunduar.

Qysh me shkarku mp3 nga YouTube?

Qysh me fitu para online nga shorte.st?