Qysh me i mënjanu gabimet ndaj adoleshentëve?

1.Nëse dyshoni se fëmija juaj përdor alkool dhe drogë, duhet të reagoni menjëherë.

Kur fëmijët janë mes moshës 13 dhe 18 vjeçare janë në një moshë ku prindërit duhet të kyçen në jetën e tyre.

Duhet të kërkoni ndryshime të pashpjegueshme të sjelljes, performimit akademik dhe miqve. 

pubertet 1

2.Zmadhimi i imtësive është gjithashtu gabim që duhet mënjanuar.

Ndoshta nuk u pëlqeu stili i flokëve apo fustani i vajzës suaj, para se të reagoni është mirë të shihni tërë situatën.

Nëse nuk është duke e rrezikuar fëmijën tuaj, jepini lirinë që të bëjë përzgjedhjet dhe të përballet me pasojat.

pubertet 3

3.Pritjet e këqija mund të promovojnë sjellje prej së cilës frikësohemi më shumë, një studim ka vërtetuar se fëmijët me prindër që frikësoheshin nga sjellje të rrezkishme kanë treguar nivele më të larta nga sjelljet e tilla një vit më vonë.

pubertet 2

Qysh me ditë pse fëmijët bëhen agresivë?

Qysh me e zhvillu ndjenjën e dhembshurisë tek fëmijët?