Qysh me i mbath skijat?

Shtrini skijat mbi sipërfaqe të rrafshët
skija
Vendosni këmbën mbi skija duke futur së pari pjesën e përparme (gishtat)
qysh me skija

Vendosni dhe pjesën e pasme të këmbës dhe bëni presion me këmbë mbi skija
skija qysh me
Kur këmba të jetë në vend të duhur do të dëgjoni një “click
vendosja e skijave qysh me

Qysh me i tha petalet e trëndafilave?

Qysh me përgaditë lule dekoruese për pije?