Qysh me bo kalendar?

01

Merrni të gjitha materjalet e nevojshme: Letër, vizore , laps, ngjyra.

Hapi 1 
Merrni një fletë A4 të bardhë apo me ngjyrë.

Hapi 2
Përdorni një vizore për të nxjerrë shtatë kolona vertikale dhe pesë rreshta horizontal.

Hapi 3
Shënoni muajt e vitit me radhë.

Hapi 4
Shënoni ditët e javës.

Hapi 5
Plotësoni datat një nga një pa e ngatërruar rendin.

Hapi 6
Dekoroni kalendarin tuaj me ngjyra.

Hapi 7
Rrethoni datat e rëndësishme.

Qysh me bo punim me ngjyra?

Qysh me festu ditën e numrit Pi (π)?