Qysh Me Apliku Per Pasaporte mbi Moshen 16 vjecare? x

Procedura e aplikimit për pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:

  1. Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës.
  2. Certifikatën e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).
  3. Dëshminë për pagesën e pasaportës.

 

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/DokumentetUdhetimit.aspx

Qysh me regjistru Shoqëri Aksionare, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, ose Kompani të huaj?