Qysh Me Apliku Per Certifikaten e Lindjes? x

Nëse jeni të regjistruar, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i të lindurve për ju.
Në secilën dosje të Regjistrimit të Lindjes duhet të gjendet komplet dokumentacioni i nevojshëm për regjistrimin e lindjes. Dokumentacioni që përmban dosja ndryshon varësisht nëse lindja ka ndodhur në institucion shëndetësor, jashtë institucionit shëndetësor apo jashtë vendit.
Nëse konstatohet se në dosjen e regjistrimit të lindjes gjenden:

 1. Kërkesa për regjistrimin e lindjes
 2. Fletë lëshimi i institucionit shëndetësor publik apo privat ku ka ndodhur lindja,
 3. Certifikata e martesës për prindërit e fëmijës,
 4. Procesverbali për pranimin e atësisë, nëse fëmija është jashtëmartesor,
 5. Fotokopjet e dokumenteve të identifikimit për prindërit e fëmijës. Për fëmijët e braktisur, vërtetimi i organit të kujdestarisë.

Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Dokumentet.aspx

 • shaha

  kam nji pytje,dhe sdij si tija filloj.jam e lindur ne vitin 1971 dhe nuk jam e regjistruar ne librin am te zyres civile per rrethana pa mundesive te prinderve te mij se nuk kan pas nji vendbanim te caktuar,kur kam fillu shkollen ne klasen e par kam vetem librezen e shkolles dhe as gje me shum ,me von kam marr nji leternjoftim nga unmiku ku esht ky dokument i vetem ,nuk dij se ku duhet te drejtohem pasi qe prinderit tani i kam te vdekur,anadaj ju lutem te me keshilloni si dhe qysh duhet te kem nji qertifikat te lindjes,me interson si shkon kjo procedur ,ju faliminderit per mirkuptim.
  me respekt

 • shaha

  deshta te dij si te aplikoj per qertifikat te lindje ku nuk jam e regjistruar askun ,arsyja ka qen se priderit e mi nuk kan pas munsesi te me regjistrojn per arsyje se skan pas vendbanim te sakt ,andaj tani prinderit me jan te vdekur ,ju lutem te me kshilloni si te regjistrohem ne librin e te lindurve ,pasi qe kam vetem librezen e shkolles fillore dhe me von nji leternjoftim te unmikut dhe asgje me shum nuk kam ,ju lutem me kshilloni pasi qe me nevojitet nji dokument shum urgjent ,ju faliminderit per mirkuptim
  me respek

Qysh me regjistru Shoqëri Aksionare, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, ose Kompani të huaj?