Qysh me hapë llogari të kursimeve për fëmijë në Raiffeisen Bank?

Llogaria e kursimit për fëmijë ju ofron mundësinë të:

  • Kurseni në valutat EUR dhe USD
  • Fitoni norma atraktive të interesit
  • Përfitoni interes në baza mujore
  • Depozitoni dhe tërhiqni para në bankë në çdo kohë dhe pa paralajmërim
  • Kurseni rregullisht një shumë të caktuar parash përmes urdhëresës automatike pa pasur nevojë të vini në bankë

Dokumentet e nevojshme:

  • Çertifikata e lindjes së fëmijës
  • Letërnjoftimi i prindit

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e bankës Raiffeisen ose telefononi Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222.

accounts_368846

Qysh me menaxhu llogarinë përmes e-banking të Raiffeisen Bank?

Qysh me ndihmu për bamirësi duke paguar me kartelë?