Qysh funksionon BARKODI ?

Barkodet janë përdorur më parë në dyqanet ushqimore.

Nëse ju shikoni në frigorifer apo podrum ju do të shihni se çdo paketë ka një bar kod shtypur mbi të. Në fakt, gati çdo send që e keni blerë nga një dyqan ushqimor, supermarket apo kudo tjeter ka një barkod te shtypur diku.

A keni menduar ndonjëherë se çka do të thotë? Në këtë artikull, ne do të zgjiedhim këtë mister në mënyrë që ju mund të deshifroni ndonjë BARKOD qe mund ti shihni cdo dite. “UPC” (bararcod) qëndron për Universal Product Code.
Barkodet UPC janë krijuar fillimisht për të ndihmuar në dyqanet ushqimore te përshpejtojnë procesin ne arka dhe mbajnë gjurmë të mirë të inventarit apo stokut, por sistemi u përhap shume shpejt në të gjitha produktet e tjera të shitjes me pakicë, sepse ishte shume suksesshëm dhe efikas.

UPC (Barkod-et) i monitoron një kompani e quajtur UCC (Uniform Code Council ).
Një prodhuesvlen për të hyrë në sistemin BARKOD kerkon leje dhe autorizim te shtimit te nje barkodit te ri. Pra prodhuesi i paguan një tarifë vjetore për privilegjin e barkodit. Pra UCC i rregullon çështjet qe prodhuesi te kete një Barkod unik gjashtë-shifror i cili eshte numri i identifikimit prodhues dhe jep udhëzime se si të përdorin atë.
Ju mund të shihni numrin e identifikimit të prodhuesit në ndonjë kod standard 12-shifror. Simboli BARKOD perbehet nga dy pjesë:

  • Barkod lexueshme per makinat
  • Barkod 12 shifror e cila mund te lexohet nga njerzit.

Identifikimi i prodhuesit është numri i pari gjashtë shifror BARKOD – 639.382 si ne Fotografine e mësipërme. Pesë numrat tjere jane numri I Artikullit – 00039. Një person I punësuar nga ana e prodhuesit quhet Koordinator I BARKOD-it, është përgjegjës përcaktimin e numrave unik ne Artikuj duke u siguruar të njëjtin kod nuk e ka përdorur më shumë se një produkt,
Dhe te regjistroj te gjitha produktet te cilat janë hequr nga vija eprodhimit, etj

Në përgjithësi, çdo artikull qe shet prodhuesi, si dhe çdo paketë dhe çdo ripaketim te ndonje sendit ka nevojë për një kod UNIK te artikullit.
Shifra e fundit e kodit UPC quhet verifikuesit. Kjo shifër lejon qe nje skaner i përcaktuar te sheh nese numri i skanuar eshte I saktë apo jo. Këtu do te shohim se si e verifikojme se numri është llogaritur për 11 shifra të tjera, duke përdorur kodin 63938200039 nga
“GUIDA SHQIPETARE” shembull i treguar më sipër:
1. Shto së bashku vlerën e të gjitha shifrave në pozita rastësishme (Numrat 1, 3, 5, 7, 9 dhe 11).
6 + 9 + 8 + 0 + 0 + 9 = 32
2. Shumezo kete numer me 3.
32 * 3 = 96
3. Shto së bashku vlerën e të gjithë të shifrave në edhe pozicionet (numrat 2, 4, 6, 8 dhe 10).
3 + 3 + 2 + 0 + 3 = 11
4. Shto këtë shumë me vlerën në hapin e 2.
96 + 11 = 107
5. Merre numrin qe doli ne piken 4. Per te krijuar numrin verifikues,percakto numrin qe kur eshte shtuar shuma ne hapin e 4, eshte ne shume prej 10.
107 + 3 = 110
Kontrollo numrin 3 edhe njehere.

Çdo herë qe nje skaner skanon një send, e kryen këtë llogaritje. Nëse e verifikuesi e kalulon ate ndryshe atehere skaneri e di se diçka shkoi keq dhe pika duhet të riskanohet edhe njhere.

Qysh me u bë femër e suksesshme?

Qysh me folë pa pare?