Qysh me bo screenshot në laptop?

Long-Island-Laptop-Repair

Hapi 1:
Shkoni tek faqja të cilën dëshironi ta bëni screenshot, dhe klikoni tastin “Fn” pastaj “Print scr” ose “Print sc” si në foton në vijim:

FB68EJMHAWSMF4X.LARGE_

Hapi 2:
Hapeni “Paint” dhe tek menyja kryesore zgjedhni opcionin “Edit” e pastaj nën opcionin “Paste”.

Hapi 3:
Zgjedhni opcionin “File” pastaj nënopcionin “Save ose Save as” për ta ruajtur foton.

Qysh me konvertu një dokument nga PDF në Word përmes “Google Docs”?

Qysh me konvertu një dokument nga PDF në Word përmes metodës “Adobe Acrobat”?