Përdorni një pecetë letre më pak. Gjatë një viti mesatarisht një person përdor rreth 2,200 peceta, rreth gjashtë çdo ditë. Nëse të gjithë përdorin një pecetë më pak në ditë, më shumë se gjysmë miliardë kg të pecetave mund të shpëtohen nga deponitë çdo vit.

Recikloni gazetat. Janë 63 milionë gazeta të shtypura çdo ditë në SHBA. Nga këto, 44 milionë, ose rreth 69%, prej tyre do të hidhen. Riciklimi i tyre vetëm cdo të diel do të shpëtojë më shumë se gjysmë milion pemë çdo javë.

Përdorni të dy anët e letrës. Bizneset amerikane hedhin 21 milion ton letër çdo vit, të barabarta për të paguar 200€ për punëtor në zyre. Për një mënyrë të shpejtë dhe të lehtë për të përgjysmuar këtë, vendoseni opsionin e parazgjedhur të printerit për të shtypur të dyja anët.