Me përjashtim të rastit kur ju jeni duke bërë bukë ose pasta, nuk duhet të para-ngrohni furrën. Vetëm ndizeni atë, kur të vendosni gjellën. Gjithashtu, kur kontrolloni ushqimin tuaj, shikoni nga xhami i furrës në vend se të hapni derën.

Recikloni gazetat. Janë 63 milionë gazeta të shtypura çdo ditë në SHBA. Nga këto, 44 milionë, ose rreth 69%, prej tyre do të hidhen. Riciklimi i tyre vetëm cdo të diel do të shpëtojë më shumë se gjysmë milion pemë çdo javë.

Përdorni të dy anët e letrës. Bizneset amerikane hedhin 21 milion ton letër çdo vit, të barabarta për të paguar 200€ për punëtor në zyre. Për një mënyrë të shpejtë dhe të lehtë për të përgjysmuar këtë, vendoseni opsionin e parazgjedhur të printerit për të shtypur të dyja anët.