edukim

edukim

Qysh me u qas në kompjuter nëse e keni harruar fjalëkalimin?

Qysh me pas qasje në iCloud nga kompjuteri?